mgr Beata Paramonczyk, tel. 600 929 069

 • psychoterapeutka systemowa – ukończony Kurs Podstawowy Terapii Systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Program kursów jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu
 • nauczyciel –  absolwentka AWF w Gorzowie Wlkp.
 • pedagog – ukończone studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • nauczyciel  wychowania seksualnego – studia podyplomowe w AWF w Warszawie
W naszym Ośrodku pracuje we wtorki w godzinach 12.00 – 20.00 i prowadzi:
Beata Paramonczyk
Doświadczenie zawodowe:
 • prowadzenie  szkoleń, warsztatów, grup wsparcia i  treningów z zakresu umiejętności osobistych, społecznych młodzieży szkolnej powyżej 13 roku życia oraz osób dorosłych
 • praca  z młodzieżą i rodzicami  w obszarze trudności adaptacyjnych i problemów emocjonalnych
 • prowadzenie zajęć i konsultacji z zakresu wychowania seksualnego
 • wiele lat pracy w placówkach i instytucjach dla dzieci i młodzieży
 • prowadzenie  licznych  konsultacji  wychowawczych/pedagogicznych  dla  rodziców dzieci w wieku szkolnym
 • uczestnik wieloletniej grupy wsparcia pedagogów prowadzonych przez psychologów-terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – superwizja pracy dotycząca złożonych  sytuacji  uczniów
 • koordynatorka wielu projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych
 • współtworzenie i realizacja projektów edukacyjnych