mgr Beata Paramonczyk, tel. 600 929 069

W naszym Ośrodku pracuje we wtorki i w piątki w godzinach 12.00 – 21.00 i prowadzi:
Beata Paramonczyk
Doświadczenie zawodowe:
  • prowadzenie  szkoleń, warsztatów, grup wsparcia i  treningów z zakresu umiejętności osobistych, społecznych młodzieży szkolnej powyżej 13 roku życia oraz osób dorosłych
  • praca  z młodzieżą i rodzicami  w obszarze trudności adaptacyjnych i problemów emocjonalnych
  • prowadzenie zajęć i konsultacji z zakresu wychowania seksualnego
  • wiele lat pracy w placówkach i instytucjach dla dzieci i młodzieży
  • prowadzenie  licznych  konsultacji  wychowawczych/pedagogicznych  dla  rodziców dzieci w wieku szkolnym
  • uczestnik wieloletniej grupy wsparcia pedagogów prowadzonych przez psychologów-terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – superwizja pracy dotycząca złożonych  sytuacji  uczniów
  • koordynatorka wielu projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych
  • współtworzenie i realizacja projektów edukacyjnych