Coaching biznesowy

Coaching indywidualny dla właścicieli i pracowników firm proponujemy m.in. w sytuacji, gdy osoba:

  • chce lepiej zarządzać swoim zespołem
  • poszukuje sposobów motywowania pracowników
  • poszukuje sposobów zatrzymania klienta, budowania relacji z nim
  • chce pozyskać nowych klientów, nowe rynki zbytu
  • zamierza rozszerzyć współpracę biznesową o nowe podmioty
  • poszukuje sposobów zwiększenia przychodów/dochodów
  • chce osiągnąć inne swoje cele

Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce inwestuje w coaching jako metodę szybszego i łatwiejszego osiągania celów biznesowych. Nasz Ośrodek również należy do tego grona: oferujemy coaching biznesowy, ponieważ znamy z autopsji jego wartość.

Coaching biznesowy prowadzi mgr Gracjana Pawlak, tel. 607 349 941

Zapraszamy do współpracy.

 

coaching indywidualny