CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)

Według normy PLN- ISO 26000 CSR oznacza „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste zasady i etyczne zachowanie”.
CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Jednym z najbardziej istotnych obszarów społecznej odpowiedzialności jest zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obszar zaangażowania społecznego polega na aktywnym wspieraniu społeczności lokalnej celem rozwiązywania ich problemów, zwłaszcza tych, które dotyczą jej pracowników i innych interesariuszy.

Nasz Ośrodek jest odpowiedzialny społecznie i aktywnie wspiera społeczność lokalną poprzez m.in.:

  • mentoring dla skazanych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze (realizowany na zasadach wolontariatu)
  • mentoring dla młodzieży niepracującej (nieodpłatny, realizowany w naszej siedzibie)
  • mentoring dla przedsiębiorstw społecznych (nieodpłatny, w ramach programu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze)
  • udzielanie bezpłatnych konsultacji psychologicznych mieszkańcom Zielonej Góry i okolic w pierwszy piątek każdego miesiąca (nieodpłatne, realizowane w naszej siedzibie)
  • Klub Lidera, który ma na celu wspieranie rozwoju biznesu
  • wspieranie działań mających na celu ochronę zwierząt (pozyskujemy darowizny i przekazujemy je na sterylizacje kotów wolno bytujących w Zielonej Górze), jak również wspieramy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze