Menu Zamknij

Doradztwo zawodowe

  • Jedna lub kilka konsultacji
  • czas trwania jednej konsultacji: 50-60 minut
  • koszt jednej konsultacji: 100 zł
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych: 100 zł za każdą godzinę pracy
  • diagnoza preferencji i potencjału zawodowego oraz przygotowanie Indywidualnego Profilu Pracowniczego: 100 zł za każdą godzinę pracy

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy może pomóc Ci w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić Tobie świadomy, realny wybór pracy lub zawodu, zmianę zatrudnienia lub osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego do już zajmowanego stanowiska.

Doradca zawodowy prowadzi ten proces w formie porad i konsultacji w taki sposób, abyś mógł poznać samego siebie przy uwzględnieniu swoich możliwości psychofizycznych, sytuacji życiowej, potrzeb rynku pracy czy możliwości systemu  edukacyjnego.

Klientem doradcy zawodowego możesz zostać, jeśli jesteś:

  • rodzicem, który chce wspomóc swoje dziecko w rozpoznawaniu zdolności, jego najkorzystniejszych sposobów przyswajania wiedzy, zasobów do wykonywania w przyszłości pracy (orientacja zawodowa, w której udział bierze głównie Twoje dziecko)
  • młodą osobą rozstrzygającą o drodze kształcenia, wyborze zawodu, chcącą rozeznać się w swoich preferencjach i predyspozycjach zawodowych
  • osobą dorosłą, która chce dokonać zmiany w swoim rozwoju zawodowym, zaplanować ścieżkę kariery zawodowej, uzyskać Indywidualny Plan Działania

Doradztwo zawodowe prowadzi u nas
mgr Jolanta Tajchert, tel. 698 659 750

 

doradztwo zawodowe

 

<< powrót