mgr Edyta Rudzka-Kuźmińska, tel. 603 701 228

 • Członek Zarządu Ośrodka
 • psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji – ukończone szkolenie podstawowe i zaawansowane w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
 • terapeutka rodzinna – ukończone Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • mediator Krajowego Centrum Mediacji – ukończona Szkoła Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
 • terapeutka zaburzeń zachowania adolescentów i osób dorosłych – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • coach w procesie certyfikacji ICF – ukończone 136-godzinne szkolenie akredytowane przez International Coach Federation
 • socjoterapeutka – ukończony Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, z programem szkolenia zatwierdzonym i rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • doradca zawodowy – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • trener TZA – ukończone szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą TZA
 • pedagog – ukończona Pedagogika Opiekuńcza i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • trenerka umiejętności osobistych – wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (warsztaty, szkolenia, treningi)

 

W naszym Ośrodku pracuje głównie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30 i prowadzi:

Powyższe ceny dotyczą sesji umawianych w w/w godzinach.

Jest też możliwość skorzystania z sesji w poniedziałki i środy po godz. 18.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00, a koszt usług jest następujący:

 

Edyta Rudzka-Kuźmińska

 

Doświadczenie zawodowe:

 • prowadzenie terapii indywidualnej, par/małżeństw i rodzin, coachingu, licznych konsultacji i doradztwa
 • wiele lat pracy w placówkach i instytucjach dla dzieci, młodzieży i rodzin w woj. lubuskim
 • wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (poradnictwo, terapia, grupy wsparcia, szkolenia i inne)
 • nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie i Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach
 • prowadzenie licznych szkoleń i warsztatów dotyczących umiejętności osobistych i pedagogicznych
 • właścicielka firmy Kuźnia – Psychoterapia i Rozwój Osobisty: www.kuznia-kiro.pl

 

Edyta Rudzka-Kuźmińska

 

powrót