Menu Zamknij

mgr Jolanta Tajchert,
tel.: 698 659 750

 • Członek Zarządu Ośrodka
 • psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji – ukończone szkolenie podstawowe i zaawansowane w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
 • terapeutka rodzinna – ukończone Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • terapeutka zaburzeń zachowania adolescentów i osób dorosłych – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • trenerka – ukończone 147-godzinne szkolenie Akademia Umiejętności Trenerskich rekomendowane przez Grupę TROP oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, seniorami (warsztaty, szkolenia, treningi)
 • trenerka TZA – ukończone szkolenie z uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą TZA
 • doradca zawodowy – w trakcie studiów podyplomowych w Małopolskiej Szkole Wyższej im. Józefa Dielta w Krakowie i Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy
 • pedagog – ukończona Resocjalizacja i Profilaktyka Osób Niedostosowanych Społecznie na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • uczestniczka licznych warsztatów, treningów terapeutycznych, szkoleń z zakresu pracy z drugim człowiekiem
W naszym Ośrodku pracuje od poniedziałku do piątku i prowadzi:

umow wizyte

Istnieje również możliwość odbycia konsultacji lub terapii on-line.

zwykłe_20200223_155618

 

Doświadczenie zawodowe:

 • prowadzenie terapii indywidualnej, rodzin, licznych konsultacji pedagogicznych, wychowawczych
 • praca z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, osobami dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami
 • tworzenie autorskich programów rozwojowych dla różnych grup wiekowych
 • współtworzenie i realizacja wielu projektów edukacyjnych
 • koordynowanie wielu projektów o charakterze społecznym, w tym projektu ze środków unijnych
 • wieloletnie zarządzanie specjalistyczną placówką wsparcia dziennego (dokumentacja, organizacja imprez, współpraca z rodzinami, wolontariuszami, instytucjami)
 • właścicielka firmy Źródło – Terapia, Edukacja, Rozwój

Jolanta Tajchert