Mentoring

Mentoring jest formą kontaktu, w którym możesz otrzymać dużo osobistego wsparcia od mentora, który:

  • pomaga Ci określić cel w życiu i drogę do niego
  • dzieli się z Tobą swoimi spostrzeżeniami na temat Twoich spraw, które z nim omawiasz
  • dzieli się z Tobą własnym doświadczeniem, wiedzą, odczuciami
  • nie ocenia Ciebie, tylko nawiązuje życzliwy kontakt i służy pomocą

Mentoring jest nieodpłatny. Spotkania mogą odbywać się w naszym Ośrodku lub poza nim, w dowolnym miejscu. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie.

Mentoringiem obejmujemy 2 grupy odbiorców:

  • młodzież niepracującą, do 25 roku życia
  • osoby opuszczające zakłady karne

Jeśli należysz do w/w grupy i chcesz mieć swojego mentora, zadzwoń do nas po szczegółowe informacje.

Mentoringiem zajmuje się u nas mgr Gracjana Pawlak, tel. 607 349 941

 

 

mentoring

 

Od 2015 roku współpracujemy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, gdzie przeprowadziliśmy program coachingowo-mentoringowy dla 1 grupy osadzonych.

W latach 2016 i 2017 realizowaliśmy tam projekt pt. „Mentoring jako oddziaływanie resocjalizacyjne”, finansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry.

W 2018 roku mentorujemy przedsiębiorcom socjalnym w projekcie OWES-u.