Terapia rodzin

Rodzina jest jak żywy organizm – to, co dzieje się choćby z jednym z członków, ma wpływ na pozostałych. Każda rodzina tworzy jedyny w swoim rodzaju system. Jeśli wydaje Ci się, że w Twoim systemie rodzinnym potrzebna jest zmiana, zapraszamy na specjalne spotkania dla rodzin.
Terapia rodzin składa się z sesji poświęconych przyglądaniu się i diagnozie sytuacji rodzinnej i relacjom pomiędzy członkami rodziny, oraz próbie rozwiązania konfliktów, wypracowania nowych sposobów komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poprawienia atmosfery domowej itp. W terapii rodzin spotykają się wszyscy członkowie rodziny, ale bywa, że na niektóre sesje zapraszane są tylko wybrane osoby z rodziny.
Terapia rodzin jest bardziej skuteczna od terapii samych dzieci/nastolatków. Kiedy prowadzona jest przez dwóch terapeutów ma dodatkowo pozytywne oddziaływanie na członków rodziny w postaci modelowania dialogu i współpracy:
 • sesje 1 raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie
 • czas trwania 1 sesji: do 90 minut
 • czas trwania terapii: od kilku tygodni do kilku miesięcy
 • koszt jednej sesji z jedną osobą prowadzącą: 150 zł
 • koszt jednej sesji z dwiema osobami prowadzącymi (razem): 200 zł
 • koszt jednej sesji z dwiema osobami prowadzącymi (jedna z rodzicami i jedna z dzieckiem w osobnych pomieszczeniach): 200 zł
Terapię rodzin prowadzą u nas:
O terapii rodzin możesz zdecydować, jeśli jesteś rodzicem i:
 • masz dziecko, które swoim zachowaniem sprawia dużo problemów i nie wiesz jak z nim postępować lub też jesteś często wzywany do szkoły w sprawie kłopotów wychowawczych, które ono sprawia (bójki, wagary, wandalizm itp.)
 • Twoje dziecko zostało skierowane przez pedagoga szkolnego, poradnię lub sąd na terapię lub socjoterapię
 • Twoje dziecko cierpi na zaburzenia typu: moczenie nocne, paniczny lęk przed rozstaniem, inne silne lęki, nadpobudliwość, tiki, samotność, uzależnienie od komputera, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, agresja, zaburzenia odżywiania itp.
 • jesteś w trakcie rozwodu lub po i chcesz zapewnić opiekę terapeutyczną swojemu dziecku, które przeżywa szereg trudnych emocji w związku z tą sytuacją
 • członek Twojej rodziny jest osobą niepełnosprawną, śmiertelnie chorą lub zmarł
 • borykasz się z każdą inną trudnością wychowawczą czy rodzinną

 

terapia rodzin