Treningi przywództwa

Jak rozumiesz przywództwo i jak bardzo jesteś świadoma swojego stylu przywództwa?
Władza, hierarchia, partnerstwo pionowe czy poziome – jakie tworzysz struktury i co się z tym wiąże?
Twoje funkcjonowanie w zadaniach, relacjach i w obszarze samooceny – jaki jest poziom Twojej inteligencji przywódczej?
Jak inspirować, motywować, ufać i stwarzać przestrzeń do rozwinięcia skrzydeł zespołom w Twoim własnym stylu?
Jak zatrzymać pracownika niższego szczebla w firmie i zmniejszyć rotację?
Jak konflikty między działami przetransformować w zasób organizacji?
JEŚLI JESTEŚ LIDEREM JAKIEJŚ GRUPY LUB ZESPOŁU I:
 • masz ludzi, którzy nie są zaangażowani całym sercem w to, co robią;
 • Twoja organizacja przechodzi kryzys lub jest gotowa na bardziej dynamiczny rozwój niż do tej pory;
 • poszukujesz inspiracji, przestrzeni do rozwoju siebie, swoich umiejętności przywódczych i interpersonalnych;
T E   Z A J Ę C I A   S Ą   D L A    C I E B I E!
Będziemy na nich zajmować się tym, jak świadomie budować zespół, wchodząc do firmy każdego z uczestników grupy, a więc nie będzie to edukacja znana Ci ze standardowych szkoleń miękkich i biznesowych, tylko konkretna praca treningowa odpowiadająca konkretnym potrzebom każdej z obecnych osób. Trening przywództwa to coś więcej niż szkolenie i coś więcej niż coaching. Powstanie bezpieczna i życzliwa przestrzeń do wymiany doświadczeń, spojrzenia na sprawy biznesowe, firmy oraz siebie z innej perspektywy. Jako uczestnik zajęć będziesz mógł, mogła wnieść sytuacje, których doświadczasz we własnej organizacji i pod okiem profesjonalisty oraz przy pomocy grupy dopracujesz swój osobisty styl budowania relacji w zespole, czyli rozwiązywania problemów, odpowiadania na konflikt, traktowania odmienności, motywowania, angażowania, ewaluowania, dyscyplinowania, delegowania zadań, kreowania liderów, zarządzania talentami itp. Taka treningowa praca jest niezwykle rozwijająca dla wszystkich osób obecnych w grupie, efektem będzie znalezienie nowych rozwiązań, sposobów na zmieniające się warunki oraz na wyprzedzenie trendów.
Trening prowadzą:
Termin: 35 godzin w ciągu 4 dni, od środy do soboty.
Miejsce: Zamek Joanitów w Łagowie Lubuskim
CENA ZA OSOBĘ: 3.500 zł
(w cenie 35 godzin zajęć przez 4 dni pobytu, 3 noclegi w zamkowych komnatach, śniadania, przerwy kawowe, obiadokolacje, wejście na wieżę widokową, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, parking, Wi-Fi)
Rezerwacją miejsca jest wpłata 3.500 zł na rachunek nr 62 2030 0045 1110 0000 0417 9010
Informacje i zapisy: tel. 607 349 941
Organizujemy również treningi przywództwa dla rodziców.
PRZEZNACZONY JEST ON DLA KAŻDEGO RODZICA, który, po pierwsze, chce przyjrzeć się sobie w tym, jak wychowuje swoje dziecko, zbadać swoje zasoby i obszary do rozwoju, oraz po drugie:
 • chce częściej rozmawiać ze swoim dzieckiem w sposób pogłębiający wzajemne zaufanie, szacunek i więź;
 • chce stawiać dziecku bezpieczne granice bez wymuszania, krzyku, niekonsekwencji itp.;
 • chce nauczyć się lepiej chronić swoje dziecko przed współczesnymi zagrożeniami (życie w sieci, uzależnienia, przemoc ze strony rówieśników i inne);
 • chce nauczyć się stosować bardziej rozwojowe dla dziecka metody niż system kar i nagród;
 • chce nauczyć się odróżniać własne dobre intencje od realnego i obiektywnego dobra dziecka;
 • chce być bardziej obecny w życiu swojego dziecka.
JEŚLI CHCESZ BYĆ BARDZIEJ ŚWIADOMYM RODZICEM,
T E   Z A J Ę C I A   S Ą   D L A    C I E B I E!
Chcesz czy nie, jesteś przywódcą dla swojego dziecka. To od Ciebie uczy się ono podstawowych schematów reagowania i radzenia sobie z życiem, od Ciebie dostaje wartości, które będzie realizowało przez resztę swojego życia. I – żeby było jasne – nie uczy się ich z Twoich deklaracji i morałów, tylko z Twoich zachowań. Z tego, jak traktujesz je, jego drugiego rodzica i samego siebie. Umiejętności rodzicielskich nikt nas nie uczy, na ogół bardziej lub mniej świadomie powielamy to, co dostaliśmy od naszych własnych rodziców. Rodzic to najważniejsza i najtrudniejsza z życiowych ról, podejmij wysiłek, aby nieprzerwanie rozwijać się w tym obszarze i dawać swojemu dziecku to, czego ono potrzebuje, a nie to, czego sam nie miałeś lub co Twoim zdaniem należy mu dać. Budowanie uważnego dialogu opartego na zaufaniu i szacunku to najważniejsza umiejętność rodzica. Nasz trening nie tylko dostarczy Ci wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim będzie przestrzenią do rozwoju osobistych umiejętności, wypróbowania nowych zachowań, poznania siebie w obszarze stylu wychowania, którego używasz i możliwością wyjścia z niektórych niekorzystnych schematów.
Trening prowadzą:
 • mgr Edyta Rudzka-Kuźmińska, psychoterapeutka systemowa, terapeutka rodzinna, mediator, coach, trenerka rozwoju osobistego
 • mgr Gracjana Pawlak, certyfikowana trenerka przywództwa oraz psychoterapeutka Gestalt, trenerka rozwoju osobistego, coach
Termin: 35 godzin w ciągu 4 dni, od środy do soboty.
Miejsce: Zamek Joanitów w Łagowie Lubuskim
CENA ZA OSOBĘ: 3.500 zł
(w cenie 35 godzin zajęć przez 4 dni pobytu, 3 noclegi w zamkowych komnatach, śniadania, przerwy kawowe, obiadokolacje, wejście na wieżę widokową, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, parking, Wi-Fi)
Rezerwacją miejsca jest wpłata 3.500 zł na rachunek nr 62 2030 0045 1110 0000 0417 9010
Informacje i zapisy: tel. 607 349 941