Archiwum naszych wydarzeń

Oprócz usług gabinetowych oraz szkoleń i konsultacji zewnętrznych prowadzimy szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego na terenie naszego Ośrodka. Do tej pory zorganizowaliśmy:
2018
 • Superwizja pracy terapeutycznej dla psychoterapeutów systemowych z Zielonej Góry, od stycznia do grudnia 2018, Ewa Stankowska
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem uzależnionym od nowych mediów?, warsztat 3 marca 2018, Krystian Kaczor
 • Grupowe ćwiczenia LOWENowskie, od 6 marca do 8 maja 2018, dr Anna Szczęsna-Szeib
 • LOWENowska grupa rozwojowa, od marca do 13 maja 2018, dr Anna Szczęsna-Szeib
 • Poczuj swoje ciało – niech głowa odpocznie. Ćwiczenia LOWENowskie, warsztat 20 czerwca 2018, dr Anna Szczęsna-Szeib
 • Grupa terapeutyczna dla osób poszukujących zmiany, od 27 września 2018, Edyta Rudzka-Kuźmińska

Projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry, zrealizowane przez nas w 2018 roku:

 • Psychoterapia drogą zdrowienia – bezpłatne konsultacje dla dorosłych mieszkańców Zielonej Góry; Gracjana Pawlak
 • W rodzinie siła – krótkoterminowe terapie rodzinne  dla młodzieży doświadczającej zaburzeń zachowania i emocji oraz ich rodzin II edycja – bezpłatne rodzinne spotkania terapeutyczne dla młodzieży doświadczającej szerokiego spektrum zaburzeń w zachowaniu i emocjach; Krystian Kaczor
 • Psychoterapia indywidualna i rodzinna na rzecz bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym II edycja – bezpłatne indywidualne lub rodzinne spotkania terapeutyczne dla osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej; Krystian Kaczor
 • Razem bezpieczniej – systemowa psychoterapia grupowaII edycja – ogłoszenia o naborze do grup w Aktualnościach. Osoba realizująca: Krystian Kaczor, tel. 537 226 077

 

2017

 • Ja-Ty, otwieranie się na siebie i innych, warsztat 25 lutego 2017, dr Anna Szczęsna-Szeib i Małgorzata Stysińska
 • Ja-Ty, otwieranie się na siebie i innych, warsztat 4 marca 2017, dr Anna Szczęsna-Szeib i Małgorzata Stysińska
 • Świadome przywództwo, zajęcia pokazowe, 23 marca – 22 czerwca 2017, Gracjana Pawlak
 • Moc męskiej energii – warsztaty dla mężczyzn, warsztat 10-11 kwietnia 2017, Jacek Masłowski
 • Świadome przywództwo, zajęcia pokazowe, 2 czerwca 2017, Gracjana Pawlak, Edyta Rudzka-Kuźmińska, Justyna Sternak
 • Dobro w biodrach – praca z obszarem miednicy, warsztat 24 czerwca 2017, dr Anna Szczęsna-Szeib i Małgorzata Stysińska
 • Dobro w biodrach – praca z obszarem miednicy, warsztat 8 lipca 2017, dr Anna Szczęsna-Szeib i Małgorzata Stysińska
 • Trening kreowania przyszłości z elementami kreatywnego spędzania wolnego czasu, warsztat dla młodzieży z pieczy zastępczej 13 lipca 2017, Jolanta Tajchert i Edyta Rudzka-Kuźmińska
 • Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, warsztat 26 sierpnia 2017, Łukasz Zdebelak
 • Współ/praca z lękiem, grupa terapeutyczna od 12 września 2017, Edyta Rudzka-Kuźmińska
 • Lowenowska grupa rozwojowa, od 17 września do 5 listopada 2017, dr Anna Szczęsna-Szeib

Projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry, zrealizowane przez nas w 2017 roku:

 • Mentoring jako oddziaływanie resocjalizacyjne – zajęcia coachingowo-mentorskie realizowane dla osób osadzonych na oddziale zakładu karnego w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze; Gracjana Pawlak
 • Psychoterapia drogą zdrowienia – bezpłatne konsultacje dla dorosłych mieszkańców Zielonej Góry; Gracjana Pawlak
 • W rodzinie siła – krótkoterminowe terapie rodzinne  dla młodzieży doświadczającej zaburzeń zachowania i emocji oraz ich rodzin – bezpłatne rodzinne spotkania terapeutyczne dla młodzieży doświadczającej szerokiego spektrum zaburzeń w zachowaniu i emocjach; Krystian Kaczor
 • Psychoterapia indywidualna i rodzinna na rzecz bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – bezpłatne indywidualne lub rodzinne spotkania terapeutyczne dla osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej; Krystian Kaczor
 • Fonoholizm, cyberprzemoc, piercing, tatuaże…. i inne nowe zagrożenia dzieci i młodzieży – bezpłatne szkolenia w ramach rad pedagogicznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Zielonej Góry, prezentacje multimedialne + materiał metodyczny (scenariusze zajęć). Osoba odpowiedzialna: dr Anna Szczęsna-Szeib

 

2016

 • psychoterapia grupowa w konwencji Gestalt, od stycznia do czerwca 2016, Gracjana Pawlak
 • Radość i łzy, czyli o emocjach okołoporodowych. Rozwój mózgu dziecka, wykład w ramach Tygodnia Godnego Porodu 10 marca 2016, Jolanta Tajchert
 • Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla rodziców, Edyta Rudzka-Kuźmińska i Justyna Sternak
 • Pierwszy rok, pierwszy krok. Rozwój mózgu dziecka, wykład w ramach VI edycji Festiwalu Ekologii i Rozwoju Osobistego Zielony Czerwiec, 10 czerwca 2016, Jolanta Tajchert
 • Jak być szczęśliwą singielką?, warsztat 16 lipca 2016, Gracjana Pawlak
 • Techniki relaksacyjne, warsztat 28 sierpnia 2016, Łukasz Zdebelak
 • Grupa terapeutyczna dla osób poszukujących zmiany, od 4 października 2016 do 30 czerwca 2017, Edyta Rudzka-Kuźmińska
 • Dzień świadomego oddechu, warsztat 22 października 2016, dr Anna Szczęsna-Szeib i Małgorzata Stysińska
 • Dzień mocnego stania na nogach – ugruntowanie, warsztat 3 grudnia 2016, dr Anna Szczęsna-Szeib i Małgorzata Stysińska
 • Dzień mocnego stania na nogach – ugruntowanie, warsztat 4 grudnia 2016, dr Anna Szczęsna-Szeib i Małgorzata Stysińska

Projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry, zrealizowane przez nas w 2016:

 • Mentoring jako oddziaływanie resocjalizacyjne, grupa coachingowo-mentorska dla skazanych przebywających na oddziale zakładu karnego w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, od 15 marca do 30 czerwca 2016, Gracjana Pawlak; projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry

 

2015
 • Spotkanie z wewnętrznym dzieckiem, warsztat terapeutyczny, lipiec 2015, Gracjana Pawlak
 • roczna psychoterapia grupowa, od stycznia do grudnia 2015, Gracjana Pawlak i Justyna Sternak
 • Grupa dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, od 23 listopada 2015 do 30 stycznia 2016, Jolanta Tajchert
2014
 • weekendowa grupa terapeutyczna od stycznia do grudnia 2014, Gracjana Pawlak
 • roczna psychoterapia grupowa w konwencji Gestalt, od stycznia do grudnia 2014, Gracjana Pawlak i Anna Ucińska
 • grupa psychoedukacyjna dla kobiet kochających za bardzo, od marca do czerwca 2014, Justyna Sternak
 • Moc męskiej energii – warsztaty dla mężczyzn, warsztat 8-9 listopada 2014, Jacek Masłowski
2013
 • roczna psychoterapia grupowa w konwencji Gestalt, od stycznia do grudnia 2013, Gracjana Pawlak i Marta Ratajczak
 • Psychologia na co dzień – cykl wykładów psychoedukacyjnych, od września 2013 do stycznia 2014, zespół Ośrodka
 • roczna grupa psychoedukacyjna dla rodziców, od marca do grudnia 2013, Marta Ratajczak
2012
 • roczna psychoterapia grupowa w konwencji Gestalt, od stycznia do grudnia 2012, Gracjana Pawlak
 • ​roczna grupa psychoedukacyjna dla rodziców, od stycznia do grudnia 2012, Marta Ratajczak
2011
 • Udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej dorosłym ofiarom przemocy seksualnej, warsztat, styczeń 2011, Gracjana Pawlak
 • Molestowanie seksualne dzieci i młodzieży, szkolenie, luty 2011, Gracjana Pawlak
 • Tendencje i próby samobójcze – ujęcie teoretyczne i pierwsza pomoc psychologiczna, szkolenie, grudzień 2011, Gracjana Pawlak
2010
 • Interwencja kryzysowa w depresji, autoagresji, zachowaniach ryzykownych, myślach i próbach samobójczych, szkolenie, styczeń 2010, Gracjana Pawlak i dr Wioletta Giemza-Urbanowicz
 • Grupa rozwoju osobistego dla dorosłych, lipiec-listopad 2010, Gracjana Pawlak
2009
 • Interwencja kryzysowa w depresji, autoagresji, zachowaniach ryzykownych, myślach i próbach samobójczych, szkolenie, listopad 2009, Gracjana Pawlak i dr Wioletta Giemza-Urbanowicz
 • Interwencja kryzysowa w depresji, autoagresji, zachowaniach ryzykownych, myślach i próbach samobójczych, szkolenie, grudzień 2009, Gracjana Pawlak i dr Wioletta Giemza-Urbanowicz