Terapia dzieci i nastolatków

Składa się ona z sesji indywidualnych z dzieckiem/nastolatkiem prowadzonych 1 raz w tygodniu oraz dodatkowych sesji z rodzicem/opiekunem prowadzonych 1 raz w miesiącu. Szczegółowe zasady współpracy omawiane są na pierwszej konsultacji, na którą powinien przyjść rodzic lub oboje rodziców bez dziecka/nastolatka:

 • sesje odbywają się 1 raz w tygodniu
 • czas trwania jednej sesji: 40-50 minut, w zależności od wieku dziecka/nastolatka
 • dodatkowo 1 raz w miesiącu odbywa się sesja tylko z rodzicami/opiekunami dziecka/nastolatka, trwająca 50 minut
 • czas trwania terapii: od kilku tygodni do kilku miesięcy
 • koszt jednej sesji: w zakładce wybranego terapeuty

 

Terapię dzieci/nastolatków prowadzą u nas:

 

O terapii Twojego dziecka/nastolatka możesz zdecydować, jeśli jesteś rodzicem i:

 • masz dziecko, które swoim zachowaniem sprawia dużo problemów i nie wiesz jak z nim postępować lub też jesteś często wzywany do szkoły w sprawie kłopotów wychowawczych, które ono sprawia (bójki, wagary, wandalizm itp.)
 • Twoje dziecko zostało skierowane przez pedagoga szkolnego, poradnię lub sąd na terapię lub socjoterapię
 • Twoje dziecko cierpi na zaburzenia typu: moczenie nocne, paniczny lęk przed rozstaniem, inne silne lęki, nadpobudliwość, tiki, samotność, uzależnienie od komputera, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, agresja, zaburzenia odżywiania itp.
 • jesteś w trakcie rozwodu lub po i chcesz zapewnić opiekę terapeutyczną swojemu dziecku, które przeżywa szereg trudnych emocji w związku z tą sytuacją
 • członek Twojej rodziny jest osobą niepełnosprawną, śmiertelnie chorą lub zmarł
 • borykasz się z każdą inną trudnością wychowawczą czy rodzinną