Menu Zamknij

Terapia uzależnień

Możesz skorzystać z konsultacji (osobistej lub on-line, na skype) i terapii w naszym Ośrodku, jeśli jesteś:

  • osobą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera, seksu itp.
  • członkiem rodziny osoby uzależnionej
  • DDA, osobą współuzależnioną

Osoby, z którymi możesz umówić się na pracę z problemem uzależnień to:

Na konsultacji będziesz mieć możliwość dokonania diagnozy oraz podjęcia decyzji o rodzaju dalszej pracy nad sobą (detoks, leczenie stacjonarne, terapia indywidualna, grupa terapeutyczna lub psychoedukacyjna, praca z rodziną itp.). Koszt jednej sesji: znajdziesz wchodząc na zakładkę wybranego terapeuty.

Szanujemy Twoją chęć pozostania anonimowym, znalazłeś(aś) się we właściwym miejscu, jeśli nie chcesz ujawniać się ze swoim problemem w publicznych ośrodkach pomocy.

 

Szczególnym zainteresowaniem obejmujemy rodziny, w których rodzic lub dziecko/nastolatek jest osobą uzależnioną albo zagrożoną uzależnieniem. Możesz otrzymać u nas kompleksowe wsparcie dla całej rodziny (zobacz zakładkę Praca z rodziną).

Takie osiągniesz korzyści dzięki zaangażowaniu w pracę terapeutyczną całej rodziny:

  • odzyskasz poczucie wpływu na własne życie dzięki skierowaniu uwagi z osoby uzależnionej na siebie
  • ochronisz siebie i innych członków rodziny przed niektórymi negatywnymi konsekwencjami uzależnienia (szczególne znaczenie ma to dla dzieci mających uzależnionego rodzica)
  • poznasz własne schematy zachowań utrudniające Ci codzienne funkcjonowanie oraz nauczysz się je przekraczać
  • zwiększysz poziom wiary w siebie, co pozwoli Ci działać skuteczniej na rzecz szczęścia własnego i Twojej rodziny
  • i wiele innych

 

coaching