Menu Zamknij

Consulting dla organizacji

CO ROBIMY

Wspieramy organizacje w rozwoju oraz w wychodzeniu z kryzysu na wszystkich lub wybranych szczeblach zarządzania.

Pomagamy w rozwiązaniu takich problemów jak np.:

 • trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników;
 • niska motywacja do pracy;
 • trudności w relacjach między pracownikami;
 • konieczność poprawy kontaktu z klientem;
 • mała efektywność;
 • destrukcyjna rywalizacja;
 • koalicje;
 • obwinianie;
 • wybuchowe i agresywne lub unikowe zachowania;
 • częste zwolnienia lekarskie;
 • duża rotacja.

Odpowiadamy na następujące potrzeby organizacji:

 • budowanie nowego zespołu;
 • poprawa funkcjonowania i podniesienie wydajności istniejącego zespołu;
 • usprawnienie komunikacji i rozwiązanie konfliktów między działami;
 • chęć zwiększenia dochodów;
 • chęć wzmocnienia marki lub zbudowania nowej;
 • rozwój kultury organizacji;
 • dążenie do turkusowego paradygmatu zarządzania;
 • inne.
PO CO TO ROBIMY
Na gruncie naszych wieloletnich doświadczeń w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju zrozumieliśmy, że podstawą dobrego funkcjonowania jest tworzenie zdrowych, pozytywnych relacji z samym sobą i innymi ludźmi. Także w środowisku pracy to relacje decydują o wszystkich procesach. Wierzymy, że biznes oparty na budowaniu zdrowych relacji zwiększa nie tylko zyski finansowe, ale przede wszystkim satysfakcję z jakości pracy wszystkich zaangażowanych osób. Korzystają na tym same organizacje, ich klienci, kontrahenci i wszystkie osoby współpracujące. Korzystają na tym również rodziny uczestników konsultacji.
 
 
DLA KOGO TO ROBIMY
Dla przedsiębiorców, liderów, zespołów, organizacji.
 
 
JAK TO ROBIMY
Kształtujemy odpowiedzialną postawę i budujemy partnerski dialog w zespołach oparty na wartościach serca takich jak: wzajemny szacunek, zaufanie, autentyczność, wolność od strachu i presji. Rozwijamy świadome przywództwo u liderów tych zespołów. Oparte jest ono na zasadzie „moje jest tak samo ważne jak twoje”, co oznacza, że każdy członek takiego zespołu jest świadomy własnych zasobów i potrzeb, dba o nie oraz rozumie i uznaje dobro innych członków. Wspomagamy procesy integrujące obszary twarde z miękkimi, budujemy zespoły z grup ludzi, którzy chcą efektywniej ze sobą współpracować, odczuwając przy tym radość i satysfakcję ze wspólnego działania. W praktyce odbywa się to przez prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych:
 • wariant podstawowy – tylko sesje indywidualne z właścicielem organizacji minimum 2 razy w miesiącu przez okres od 6 miesięcy do kilku lat;
 • wariant rozszerzony – sesje dla całej organizacji (właścicieli, menedżerów i zespołów) – liczba i częstotliwość sesji ustalane indywidualnie w zależności od wielkości i struktury organizacji, prowadzone w siedzibie organizacji.
 
SPODZIEWANE EFEKTY
Natychmiastowe – redukcja stresu, poprawa codziennego funkcjonowania w organizacji.
Długoterminowe – wzrost zaangażowania, zaufania, efektywności, spójności zespołów w organizacji. Liderzy osiągają równowagę pomiędzy zarządzaniem i przywództwem.

 

Ceny ustalane indywidualnie, od 1.000 zł miesięcznie.

Zapraszamy do współpracy:

 

konsultacje dla organizacji

<< powrót