Menu Zamknij

Coaching indywidualny

  • częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie (raz w tygodniu lub co drugi tydzień)
  • czas trwania jednej sesji: 60 minut
  • czas trwania coachingu: od kilku tygodni do kilku miesięcy

Coaching indywidualny mgr Edyta Rudzka-Kuźmińska, tel. 603 701 228

Coaching indywidualny, zespołu lub grupowy dr Barbara Czardybon, tel. 507 668 922

Na coaching zgłoś się, kiedy chcesz:

  • uporządkować chaos w swoich myślach, emocjach i potrzebach
  • doprecyzować to, co chcesz osiągnąć w różnych, ważnych dla siebie obszarach życia
  • znaleźć sposoby osiągnięcia tych celów i dokonania trwałych zmian
  • pobudzić swoją kreatywność i odkryć w sobie nowe zasoby
  • nabrać wiary w siebie, swoje możliwości, rozbudzić w sobie entuzjazm potrzebny do zasilenia działań, które podejmiesz

 

coaching

 

Czym jest coaching?

Coaching to jedna z nowoczesnych i najskuteczniejszych metod rozwoju osobistego. Podczas sesji coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Coaching bazuje na posiadanej przez klienta postawie, wiedzy i umiejętnościach, a jednym z istotnych celów coachingu jest uwolnienie i rozwinięcie potencjału kompetencji klienta. Coaching nie jest „naprawianiem” klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania. Służy natomiast usprawnieniu jego myślenia i działania zgodnie z potrzebami i celami zgłoszonymi w procesie coachingu. Coach w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, której filarem jest zasada poufności.

Czym coaching nie jest?
Co możesz zyskać dzięki coachingowi?

<< powrót