Psychoterapia systemowa

Systemowa terapia rodzin zakłada, że jakakolwiek zmiana u jednego członka rodziny, wpływa na pozostałych członków. Wszyscy członkowie rodziny na siebie wzajemnie oddziałują. W terapii systemowej zakłada się, że rodzina jest samoregulującym się systemem, a każde zachowanie jest komunikacją. Terapeutę interesują przede wszystkim prawa regulujące charakterystyczne dla danej rodziny cechy komunikowania się i zachowania, a dzięki uświadomieniu sobie i zmianie tych praw, system sam rozwiąże swój problem. Terapeuta poszukuje „punktu węzłowego” w systemie, zakładając, że zmiana w jego obrębie doprowadzi do zmiany w całym systemie rodzinnym.

Założeniem terapii systemowej jest także to, że członkowie rodziny prowadzą między sobą pewną grę. Każdy z członków rodziny próbuje kontrolować jej zasady, unikając przyznania się do tego. Zasady te przejawiają się w komunikacji członków rodziny, a komunikaty jednego są dyskwalifikowane przez innego członka systemu. Takie sposoby komunikacji przechodzą w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Zadaniem terapeuty jest przerwanie gry systemu rodzinnego.

Dzisiaj psychoterapia systemowa jest jednym z najszerzej reprezentowanych, perspektywicznych, oszczędnych i terapeutycznie skutecznych kierunków terapii. Może być stosowana indywidualnie, w pracy z parą oraz w pracy z rodziną.

Psychoterapię systemową prowadzą u nas:

powrót