dr Barbara Czardybon – tel. 507 668 922

 • psychoterapeutka integracyjna w procesie certyfikacji – w trakcie 4-letniej Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej
 • terapeutka uzależnień w procesie certyfikacji – w trakcie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • coach – ukończona Akademia Profesjonalnego Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • trenerka umiejętności psychospołecznych – ukończone Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz studia dla trenerów treningu interpersonalnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach
 • trenerka biznesu – ukończona Akademia Trenerów Biznesu w SWPS w Katowicach
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii – ukończony Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu terapii pogłębionej osób uzależnionych i współuzależnionych, pomocy psychologicznej, coachingu i przywództwa
W naszym Ośrodku prowadzi:
Barbara Czardybon
Doświadczenie zawodowe:
 • staż w NZOZ „Ogród” – klinicznej placówce Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • prowadzenie coachingu personalnego i kariery
 • wykładowczyni na kilkunastu uczelniach w kraju
 • obecnie nauczyciel akademicki (adiunkt) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym tłumaczeń z języka rosyjskiego
 • prowadzi warsztaty rozwoju osobistego w Polsce, Rosji i na Ukrainie
 • praca z dorosłymi i seniorami
 • współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze