Menu Zamknij

dr Barbara Czardybon,
tel.: 507 668 922

  • dyplomowana psychoterapeutka integracyjna w procesie certyfikacji – ukończona 4-letnia Profesjonalna
    Szkoła Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej
  • dyplomowana specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji – ukończone Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
  • terapeutka par i małżeństw – w trakcie Studium Pomocy Psychologicznej dla Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
  • coach – ukończona Akademia Profesjonalnego Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • trenerka umiejętności psychospołecznych – ukończone Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz studia dla trenerów treningu interpersonalnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach
  • trenerka biznesu – ukończona Akademia Trenerów Biznesu w SWPS w Katowicach
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii – ukończony Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu terapii pogłębionej osób uzależnionych i współuzależnionych, pomocy psychologicznej, coachingu i przywództwa
W naszym Ośrodku prowadzi:

umow wizyte

Barbara Czardybon
 
Doświadczenie zawodowe:
  • staż w NZOZ „Ogród” – klinicznej placówce Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
  • staż kliniczny w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie
  • prowadzenie coachingu personalnego i kariery
  • wykładowczyni na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach
  • obecnie nauczyciel akademicki (adiunkt) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracownik Collegium Medicum UZ
  • autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych w „Świecie Problemów” – miesięczniku wydawanym przez ETOH Fundację Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy
  • autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym tłumaczeń z języka rosyjskiego
  • prowadzi warsztaty rozwoju osobistego w Polsce, Rosji i na Ukrainie
  • praca z dorosłymi i seniorami
  • współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze