Menu Zamknij

Co możesz zyskać dzięki coachingowi?

 • pogłębić świadomość siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim działasz
 • pełniej korzystać z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów
 • podejmować bardziej świadome decyzje
 • usunąć zarówno przeszkody wewnętrzne (np. przekonania, nastawienia), jak i zewnętrzne (np. presja otoczenia) w procesie realizacji celów
 • przyjmować odpowiedzialność za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie
 • udoskonalić dotychczasowe działania, aby przynosiły one oczekiwane efekty

Dzięki coachingowi możesz odnaleźć właściwą drogę, aby:

 • odkryć swoje najlepsze JA
 • podnieść jakość swojego życia
 • dostrzec nowe perspektywy
 • rozwinąć swoje talenty
 • wydobyć swoje mocne strony
 • zmienić negatywne przekonania
 • stawiać realne cele
 • realizować własne zamierzenia

<< powrót