Menu Zamknij

Grupa terapeutyczna „TERAZ JA” (IX.2019)

Grupa terapeutyczna „TERAZ JA”

CEL: świadome dążenie do równowagi życiowej.
Dla zachowania równowagi ważny jest harmonijny rozwój różnych sfer życia: cielesnej, umysłowej emocjonalnej i duchowej. Spotkania grupowe mają służyć wzajemnemu wsparciu i pogłębianiu świadomości i rozwojowi każdej z tych sfer:
SFERA EMOCJONALNA(emocje i uczucia):
– współpraca z moimi emocjami: rozpoznawanie i rozumienie emocji, ich akceptacja, konstruktywne wyrażanie
– rozpoznawanie emocji innych ludzi, uświadomienie sobie swoich reakcji na język emocjonalny innych ludzi
SFERA UMYSŁOWA (myśli):
– określenie własnych przekonań, odróżnienie użytecznych od tych ograniczających
– określenie wpływu moich przekonań na inne sfery życia, budowanie relacji, podejmowane decyzje
SFERA CIELESNA (ciało):
– refleksja nad dbaniem o swoje ciało, odczytywaniem sygnałów jakie nam wysyła
– rozpoznawanie psychobiologicznego sensu dolegliwości i chorób
SFERA DUCHOWA(wartości):
– nazwanie swoich wiodących wartości i sposobów zachowywania wierności swojej najwyższej wartości
– ja jako wartość – co wpływa na moje poczucie własnej wartości
Zachowanie integralności między tymi sferami, spójność między ciałem, myślą, emocją
i wartościami sprawia, że wszystko co robimy, jak się zachowujemy, co wybieramy jest dobre dla nas samych i dla naszych bliskich.

Jeśli poszukujesz zmiany i chcesz poprawy swojej sytuacji przyjdź i skorzystaj
z zasobów pracy grupowej.

SPOSOBY PRACY: proces grupowy, refleksja grupowa, wymiana doświadczeń, warsztatowe metody pracy, elementy treningu uważności, konsultacje z zakresu psychobiologii

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ:
26.IX.2019r. – 18.VI.2020r. (nie mniej niż trzy spotkania w miesiącu)
czwartek godziny od 18.00 do 20.00;
ul. Niecała 2g, Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju pok nr 4, Zielona Góra
Inwestycja:
260 zł/miesiąc(płatne na pierwszym spotkaniu każdego miesiąca)
PROWADZĄCY:
Mgr Edyta Rudzka-Kuźmińska – psychoterapeuta systemowy, terapeuta par, rodzin, coach, mediator; więcej informacji o osobie prowadzącej na: www.psychoterapia.zgora.pl;

LICZBA UCZESTNIKÓW:
do 9 osób w grupie

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu 603 701 228;

65994279_1300491243458909_618029348464623616_n