Menu Zamknij

Psychoterapia według metody Aleksandra Lowena

Jest to nurt psychoterapii łączący pracę umysłu z ciałem, którego celem jest pomoc klientom w rozwiązywaniu ich emocjonalnych konfliktów („Ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne. To, co się dzieje w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie”/A.Lowen/).
 
Nasze ciało zapisuje wszystkie trudne sytuacje, jakich przyszło nam doświadczyć. Jeśli doświadczeń trudnych było wiele lub były one traumatyczne, dochodzi do napięć i blokad w ciele,  które utrudniają swobodne, radosne, pełne energii życie.
 
Metoda  nazywana jest też Analizą Bioenergetyczną, jej autorem jest światowej sławy psychiatra i psychoterapeuta, Alexander Lowen. W Polsce podejście promowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej:
„Klient uświadamia sobie nawyki mięśniowe, napięcia w ciele, jaką postawę przyjmuje, gdy znajduje się w trudnej sytuacji społecznej, jak wtedy oddycha, jak stoi, jak jego stopy dotykają podłoża, jak trzyma miednicę i klatkę piersiową, jak nauczył się „nieść” swój środek ciężkości ciała. Odkrywa więc, jakie doświadczenia spowodowały, że przeszłość „WYRZEŹBIŁA” jego ciało tak, a nie inaczej i przenosi te doświadczenia na wspomnienia wydarzeń związanych z różnymi emocjami, słowami rodziców, przekonaniami i wartościami, jakie zabrał w swoje dorosłe życie. Dzięki tego rodzaju pracy nad sobą klient zmienia zarówno swoje przekonania, jak i postawę ciała.
Analiza bioenergetyczna jest niepowtarzalnym doświadczeniem w poznawaniu siebie, swojej przeszłości, swoich zasobów i możliwości na dzisiaj i kreowania swojej przyszłości z głęboką świadomością siebie i samoświadomością.”
(http://www.analizabioenergetyczna.org/#inline-auto132)
 
W naszym Ośrodku psychoterapię według metody Aleksandra Lowena prowadzi dr Anna Szczęsna-Szeib, tel. 570 148 877