dr Anna Szczęsna-Szeib, tel. 570 148 877

  • psychoterapeutka w nurcie pracy z ciałem opartej na metodzie Alexandra Lowena (w procesie certyfikacji) –
    w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii wg metody A. Lowena, PSAB, Poznań
  • doktor nauk humanistycznych zakresie pedagogiki – Uniwersytet Opolski
  • psychosomatyk – absolwentka studiów Psychosomatyka i somatopsychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu
  • socjoterapeutka – absolwentka Studium Specjalnego Socjoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie
  • absolwentka licznych kursów, treningów i warsztatów, z których za najważniejsze uważa: roczny Program Edukacji Psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Kurs Analizy Transakcyjnej I, II, i III stopnia w  Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu

W naszym Ośrodku prowadzi:

   Anna Szczęsna-Szeib
Doświadczenie zawodowe:
 Anna