Menu Zamknij

dr Anna Szczęsna-Szeib, tel.: 570 148 877

  • psychoterapeutka w nurcie pracy z ciałem metodą Alexandra Lowena , w trakcie procesu certyfikacyjnego CBT (Certified Bioenergetic Therapist). Ukończona 4-letnia szkoła psychoterapii prowadzona we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku, NIBA w Niemczech i Fundację Dr Aleksandra Lowena w USA wg programu akredytowanego przez IIBA w Szwajcarii
  • doktor nauk humanistycznych zakresie pedagogiki – Uniwersytet Opolski
  • psychosomatyk – absolwentka studiów Psychosomatyka i somatopsychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu
  • socjoterapeutka – absolwentka Studium Specjalnego Socjoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie
  • absolwentka licznych kursów, treningów i warsztatów, z których za najważniejsze uważa: roczny Program Edukacji Psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Kurs Analizy Transakcyjnej I, II, i III stopnia w  Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu

W naszym Ośrodku prowadzi:

umow wizyte

  Anna-Szczęsna-Szeib2

Doświadczenie zawodowe:
  • pedagog w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi
  • adiunkt na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski
  • autorka i współautorka 53 publikacji, w tym monografii, rozdziałów w publikacjach zwartych i czasopismach naukowych
  • autorka i realizatorka licznych kursów, warsztatów i treningów organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
  • prowadzi działalność gospodarczą
 20190130_154227
 Anna