Menu Zamknij

ZAKOŃCZONE Superwizje dla osób pracujących z dziećmi (od 25.04.2020)

SUPERWIZJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI – pracowników świetlic  placówek środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju
we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zaprasza na
GRUPOWĄ SUPERWIZJĘ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – głównie dla pracowników świetlic środowiskowych  (socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych itp)

SPOTKANIA SĄ NIEODPŁATNE!

Cel:                                                                  
– konsultacje merytoryczne wykonywanej pracy
– czerpanie z zasobów procesu grupowego
– odreagowanie emocjonalne
– wspólne poszukiwanie rozwiązań dla trudnych sytuacji
– poszukiwanie przyczyn trudności i sposobów na poprawę w relacjach z podopiecznymi, współpracownikami, przełożonymi
– rozwój osobistych zasobów

Termin i czas spotkań: w bieżącym roku planowanych jest 6 spotkań
–soboty godziny 09.00 do 13.30
25 IV 2020,
16 V 2020,
06 VI 2020,
26 IX 2020,
24 X 2020,
21 XI 2020

Miejsce spotkań: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju, ul. Niecała 2g, Zielona Góra

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
powierza realizację zdania:
Kuźnia-Psychoterapia Rozwój Osobisty 
(www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl )

Edyta Rudzka-Kuźmińska – psychoterapeuta systemowy, terapeuta par, rodzin, coach, mediator; wieloletnie doświadczenie pracy w świetlicach środowiskowych

                Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 603 701 228;

 

superwizja współpraca